Jazyky

Profesionálům

Co je Europeana a jak souvisí s eSbírkami?

Europeana (www.europeana.eu) je vícejazyčné přístupové místo k evropskému kulturnímu dědictví v digitální formě. Uživatelé mohou pomocí přehledného celoevropského vyhledávání využívat přístup ke všem typům médií. V rámci Europeany je možné vyhledávat v milionech digitálních objektů poskytovaných evropskými muzei, galeriemi, archivy, knihovnami a dalšími institucemi, které jsou změřeny na uchovávání audiovizuálního kulturního dědictví. eSbírky pak slouží jako prostředník mezi českými institucemi a Europeanou a umožňují předávání digitalizovaného obsahu online do celé Evropy.