Jazyky

Profesionálům

Co nám přinese publikování prostřednictvím eSbírek?

Využitím prezentace na eSbírkách zajistíte přístup ke svým digitálním sbírkám široké veřejnosti, která by jinak tyto sbírky mnohdy nikdy neviděla. Současně budete moci využívat nové prostředky k propagaci Vaší instituce a sbírek. Díky propojení s Europeanou to pro Vás dále bude znamenat přiležitost podílet se na přípravě a vytváření evropských strategií týkajících se politiky sdílení kulturního obsahu.