Jazyky

Profesionálům

Tabulka k importu předmětů (.xls)

Import předmětů

 

Tabulka k importu předmětů do online aplikace je ke stažení zde.

Tabulka s popisky k importu předmětů do online aplikace je ke stažení zde.

Administrace eSbírek akceptuje CSV formát oddělený středníkem. Tabulku je proto nutné vždy finálně uložit do tohoto formátu. Data by neměla obsahovat uvozovky a středníky. Zároveň nedoporučujeme pohybovat se v tabulce prostřednictvím klávesy enter, ale pouze prostřednictvím myši či šipek na klávesnici.