Jazyky

Dotkni se 20. století

Dotkni se 20. století! 

 

Jedná se o tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, který  si klade za cíl podpořit výuku československých a českých dějin 20. století na základních a středních školách. S využitím sbírkových předmětů, autentických dokladů minulosti, a jejich příběhů chtějí autoři projektu žákům a studentům přiblížit dobu nedávno minulou. S využitím moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se dějiny 20. století přiblíží studentům téměř na dosah.

V rámci projektu bude realizována řada výstupů. Vznikne série vzdělávacích a metodických materiálů, která žákům umožní získat elementární vztah k minulosti a interpretovat různé pohledy na události a historické jevy 20. století prostřednictvím konfrontace „velkých" a „malých" dějin za pomoci lidských příběhů. Antologie lidového folkloru 20. století či Antologie zvuku 20. století, i na to se mohou těšit nejen žáci a studenti škol po celé České republice.

Na projektu Národní muzeum spolupracuje s Asociací učitelů dějepisu, Univerzitou Karlovou v Praze, Asociací muzeí a galerií ČR. Zapojena jsou také muzea: Moravské zemské muzeum, Hornické muzeum Příbram, Masarykovo muzeum v Hodoníně a Muzeum Českého lesa v Tachově. Nedílnou součástí projektu je aktivní spolupráce s pedagogy 12 pilotních škol z celé České republiky.

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Dotkni se 20. století!
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0077