Jazyky

O nás

Europeana

Jedná se o evropskou vůdčí iniciativu, vícejazyčné přístupové místo k evropskému kulturnímu dědictví v digitální formě. Uživatelé mohou pomocí přehledného celoevropského vyhledávání využívat přístup ke všem typům médií (foto, video, audio, text).
V rámci Europeany je možné vyhledávat v milionech digitálních objektů poskytovaných evropskými muzei, galeriemi, archivy, knihovnami a institucemi, které jsou zaměřeny na uchovávání audio-vizuálního kulturního dědictví.