Jazyky

O nás

Jak publikovat moji sbírku na eSbírkách?

Pokud máte zájem o publikování Vaší sbírky na portálu eSbírky, je nezbytné nejprve uzavřít s Národním muzeem bezúplatnou smlouvu o spolupráci a získat tak status správce sbírky. Pro zapojení do eSbírek, postupujte dle pokynů určených správcům sbírek, které naleznete zde.