Jazyky

O nás

Kdo může publikovat na eSbírkách?

Na eSbírkách může publikovat digitální obsah jakákoliv paměťová instituce, nebo správce sbírky předmětů muzejního typu.
K publikaci kulturních objektů na portálu je nutné mít k dispozici příslušná popisná data (metadata) a také digitalizáty (digitální objekty) k daným sbírkovým předmětům.