Jazyky

Možnosti hromadného nahrávání předmětů

Na eSbírky je možné nahrávat jak po jednotlivých předmětech, tak i hromadně pomocí CSV formátu popř. prostřednictvím protokolu OAI - PMH. Tento způsob však předpokládá, že instituce již disponuje webovou prezentací s výstupem do XML.