Jazyky

o projektu

Národní muzeum ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a dalšími českými muzei připravilo unikátní projekt, který se zamýšlel nad obdobím konce osmdesátých a počátku devadesátých let 20. století a jeho odrazem v individuální a kolektivní paměti. Smyslem projektu bylo v co největší míře zapojit veřejnost do činnosti muzea jako paměťové instituce.


Národní muzeum vyzvalo veřejnost, aby se podílela na tvorbě kulturní paměti a pomohla dokumentovat minulost a současnost jako generační výpověď. Lidé tak měli možnost promluvit do dosavadní výsostné práce kurátorů a využít možnost zaznamenat své vzpomínky, příběhy, předměty a za pomoci Národního muzea vytvořit vlastní sbírku a interpretovat společnou minulost.


Vzpomínky na rok 1989 tvoří součást národního a evropského kulturního dědictví. Evropa v roce 2014 oslavila 25. výročí revolučního roku 1989. Podobně jako v ostatních zemích východního bloku svou účastí na demonstracích lidé na náměstích československých měst v listopadu a prosinci 1989 psali dějiny.  Sametová revoluce roku 1989 se skládala ze stovek malých sametových revolucí v jednotlivých českých, moravských, slezských a slovenských městech a průmyslových závodech.


Výsledky této sběrové akce si lze prohlédnout skrze tuto virtuální výstavu.