Jazyky

Partage Plus

Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, je dvouletý projekt, podpořený grantem Evropské komise v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP  Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií ICT-PSP 2007–2013, č. 297 384. Českým zástupcem v projektu je Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Cílem projektu je dokumentace a zpřístupnění kulturního dědictví - volného i užitého umění, uměleckého řemesla a architektury z období secese široké veřejnosti prostřednictvím portálu Europeana (www.europeana.eu). Využití výsledků projektu bude zejména v edukační oblasti, výsledná obsáhlá obrazová databáze má však současně potenciál poskytnout cenné informace také vědeckým pracovníkům a kurátorům muzejních sbírek.

 Na projektu se podílí 23 partnerských institucí ze 17 zemí Evropy (např. Österreichisches Museum für angewandte Kunst ve Vídni, Design Museum v Gentu, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, National Museum of Finland v Helsinkách atd.). Během dvou let trvání projektu bude v partnerských institucích digitalizováno a odborně zpracováno 75.000 sbírkových předmětů, které budou postupně zpřístupňovány. Zásadní inovací v dokumentaci i prezentaci je tvorba 3D záznamů digitalizovaných artefaktů, vytvořených technikou trojrozměrného skenování, a automatický překlad základních informací k předmětům do mnoha světových jazyků.

Trvání projektu: 1. 3. 2012 – 1. 3. 2014

Stránky s informacemi o projektu: http://www.partage-plus.eu/