Jazyky

Římský král Ferdinand I. uděluje Janu Koenovi erb a predikát ze Starého Kamene

popis

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 78 x 111 mm. Dělený štít 3). Nahoře je v modrém zlaté trojvrší, dole je ve stříbře vavřínová větev zatočená doleva, jejíž vršek překřižuje její počátek 4). Na štítě spočívá kolčí přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je modro - stříbrně dělené křídlo. Miniatura je poškozena vodou. Je umístěna v rámečku, na němž zbyly sporadické stopy po zlacení. Vnitřek miniatury se pravděpodobně sestával pouze z malby znaku na damaskovaném pozadí. 1) Nedochované části textu doplněny dle znění příslušných formulí (viz Fiala 1993), nedochované části popisů doplněny dle: SÚA, fond Salbuchy, Sal 286/47' - 2) Rozměry dochovaných částí jsou: 359 x 314 mm a 64 x 299 mm. - 3) V miniatuře je štít dělený kosmo. - 4) V miniatuře vychází větev odspodu vzhůru k dělící linii, kde se ohýbá napravo do kruhu, aby její vrchol směřující vlevo překřížil její počátek.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
16. století, 4.11.1555
datum vydání
4. listopad 1555
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Pilnáček 1930, s. 181; Doerr 1900, s. 30.
inventární číslo
A 959

následující předměty