Jazyky

Lavabo

popis

Speciálním zařízením užívaným k liturgickému omytí rukou bylo lavabo (z latinského umyji se). Lavabo situované v sakristii mělo primárně formu žlabu s tekoucí vodou, neboť pouze tekoucí, živá pramenitá voda měla očišťující moc. Posléze se jako lavabo označovala nástěnná závěsná vodní nádržka opatřená ventilem – kohoutkem, zavěšená nad umyvadlem. Vytékající voda upomínala vývěr pramene. Jako lavabo se označovalo i speciální liturgické umyvadlo s konvicí. Lavabo bylo také součástí výbavy při světském stolování. Sloužilo k rituální očistě před manipulací s chlebem, s požehnaným pokrmem a nápojem. Očista před jídlem z hygienických důvodů je věcí novověku. Lavaba se zhotovovala z obecných i drahých kovů, často i z keramiky, eventuálně ze vzácných materiálů, např. z křišťálu, perleti. Materiál, ze kterého byla nádoba vyrobena, totiž přenášel svoji ochrannou či očistnou moc i na obsah nádoby. V reliéfní modelaci či v malbě lavabových mís i nádržek lze spatřovat řadu dalších významů, obvykle rozhojňujících ikonografii zmíněných forem mís a nádržek. Prezentované fajánsové lavabo z mobiliáře hradu Šternberk je ikonograficky pozoruhodné. V malbě mísy lavaba jsou zobrazeny tři kartuše lemované rokaji, ze kterých vyrůstají květiny. V kartuších jsou zobrazeny idylické krajiny s vodní hladinou, po stranách mísy dva maskarony a nad ústím nádržky lavaba pár delfínů s propletenými těly a ocasy, vytvářejícími kruh obklopující mušli se zářící perlou. Delfíni, významově ztotožnění s Kristem Spasitelem, přinášejí soteriologické poselství. Formace delfínů v kruhu vyjadřuje význam nekonečnosti, věčnosti. Perla vyjadřuje čistotu, také neposkvrněné početí, perla – Ježíš je plodem mušle – Panny Marie. Stejná mušle na spodní části nádrže obklopuje výpusť. Mušle je lůnem živé očišťující vody, která se rodí z mušle jako čistá zářící perla. Obraz je aluzí na pramen živé vody v Novém Ráji Nebeského Jeruzaléma, ze kterého bude křesťanům dovoleno pít v životě věčném. Ve dvou menších kartuších lemovaných rokaji jsou rovněž zobrazeny idylické vodní krajiny, v ústřední kartuši hudebník s loutnou na břehu nad vodní hladinou.

instituce / organizační jednotka
Státní hrad Šternberk
podsbírka
Mobiliární fond Šternberk na Moravě
typ sbírky
Etnologické a etnografické sbírky
datace
17. století, konec
lokalita/místo vzniku
Evropa, západní, Holandsko - Delft
rozměry/velikost
výška 95 cm
materiál
Fajáns, dřevo
technika
Vypalování, lakování, glazování
původ
Šternberk
odkazy na publikace
Ruizová, Libuše: Očista ducha i těla. Tělesná hygiena v kulturní historii. Praha 2013
inventární číslo
ST00169

podobné předměty