Jazyky

Sv. Václav z Proseku

popis

Řezba zobrazuje stojící postavu světce na oblém podstavci s nakročenou levou nohou v tradičním ikonografickém pojetí - ve zbroji, v levé ruce přidržuje štít a v pravé třímající dnes nedochované kopí. Přes ramena má sv. Václav přehozen zlatý plášť s červeným rubem sepnutý na prsou a na hlavě má nasazenou knížecí čapku, oděn je do plátového brnění s náznakem žeber na předním plechu, pásovým šorcem se šosy, mezi nimiž je vidět spodní kroužková suknice a obut do tzv. medvědích tlap. O tom, že byla socha sv. Václava určena pro prostor kostela sv. Václava na Proseku, netřeba pochybovat, vzhledem k souladu námětu s patrociniem kostela. Její původní funkce v rámci sakrálního prostoru bohužel není zcela jistá. Interiér původně románského kostela prošel během své historie mnohými proměnami. Je možné, že řezba sv. Václava pochází z některého ze starších, vyměněných oltářů a mohla být jako jediná pietně uchovávána vzhledem k zobrazení titulárního světce. Skutečnost, že socha je opracována ze všech stran, ale napovídá, že socha mohla fungovat jako solitér, umístěný někde v rámci chrámového prostoru. Otázka po objednavateli díla také zůstává nezodpovězená. Nejspíše se jednalo o osobu utrakvistického vyznání, protože v předpokládané době vzniku držela kostel v užívání strana podobojí, konkrétně farnost u sv. Martina ve zdi.

instituce / organizační jednotka
Muzeum hlavního města Prahy
podsbírka
Historická podsbírka
fond
Umění
typ sbírky
Historické sbírky
datace
16. století
lokalita/místo vzniku
Česká republika, západní Čechy?
rozměry/velikost
v. 89 cm
materiál
Dřevo, dřevo (lípa?)
technika
polychromie (původní?)
autorská práva
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
inventární číslo
H009661

následující předměty