Jazyky

Model neznámého pomníku J. Fügnera (fotografie)

popis

Dobová fotografie s pohledem na návrh neznámého pomníku. Lepeno na kartonu. Model představuje drobnou stavbu v dórském slohu sestávající z megara pro bustu a několikastupňovitého soklu ve formě čtyřbokého komolého jehlanu. Megaron pro bustu připomíná jednoduchý řecký chrám typu in antis. Na třístupňové krépidě spočívá jednoduchá cella se dvěma dórskými bezpatkovými sloupy v průčelí. Cella je na vnějších rozích zdobena dórskými pilastry a kryje antikizující bustu s nápisem "FÜGNER". Kladí sestává z nečleněného architrávu, triglyfmetopového vlysu a kordonové římsy zdobené mutuli. Metopa ve svislé ose průčelí je zdobena znakem Československé obce sokolské. Římsa se skládá z vodorovné geison a žlábkovnice (kyma recta). Nad kládím se tyčí elipsovitá kupole se čtvercovým tamburem, který je zdoben triglyfy, metopami a akroterii. Vrchol kupole zdobí jednoramenný kříž. Dle původního určení (Brachtl 1984) se jednalo o původní návrh podoby Maďarského pomníku pro Lázně Jeseník (Gräfenberg). Dle nového určení (Petrásek 2022) se jedná o neznámý pomník Jindřichu Fügnerovi (1822-1865), zakladateli Sokola. Podobnost soklu tohoto pomníku s návrhem Českého pomníku od Linsbauera (a rovněž podobnost pomníku J. Fügnera a M. Tyrše s Polským pomníkem) podporuje teorii, že J. Ripper čerpal inspiraci ke stavbě nových lázeňských pomníků mezi zpřátelenými pražskými sochaři, jejichž díla se stala předlohou pro nově vznikající pomníky na Gräfenbergu. Patrně touto cestou se model pomníku J. Fügnera ocitnul v jeho pozůstalosti a byl následně jeho dcerou Zdenkou darován do muzea.

instituce / organizační jednotka
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
podsbírka
Historická podsbírka
fond
Fotografie
skupina
Fotografie dokumentační
typ sbírky
Historické sbírky
přírustkové číslo
91/64
alternativní název
č. 142 JZ?
datace
19. století, asi po r. 1865
lokalita/místo vzniku
Česká republika
rozměry/velikost
32,4 x 23,9 cm (17,9 x 13 cm)
materiál
Papír
technika
Fotografický proces
typ média
fotografie
původ
starý sbírkový fond
autor fotografie/média
Markéta Kobierská
inventární číslo
H/JE 5.024

následující předměty