Jazyky

Epitaf Jakuba II. Windischgrätze a jeho rodiny

popis

V bývalém klášterním kostele v Kladrubech se nachází epitaf rodiny Windischgrätzů. Původně byl osazen na hradě Katsch an der Mur, jeho přesun do Kladrub inicioval Josef Adolf, kníže ze Schwarzenbergu (1832–1914). Epitaf sestává z několika desek, kde podstatnou roli hrají nápisy. V současné formě, vzniklé před rokem 1900 při instalaci monumentu v Kladrubech, je jedinou jeho figurativní složkou skupina postav adorující centrální kříž s Kristem. Pohledově vlevo je to pětičlenná skupina mužů v brněních s otcem rodiny Jacobem II. (1524–1577) v popředí, u jehož nohou leží sejmutá přilba s chocholem. Čtyři synové jsou označení páskami se jmény (Wilhelm, Hans, Victor, Adam). Pohledově vpravo spatřujeme méně početnou skupinu žen, kde je za mateřskou figurou štít s nápisovým polem, za štítem pak druhá ženská postava, dcera s nápisovou páskou nesoucí její jméno (Felicitas). Modlící se postavy jsou štíhlé, mužské ve zbroji, ženské v dlouhých šatech, u dcery vpředu zřásněných. Hlavy postav jsou z větší části odlomené. Je patrné, že muži, snad s výjimkou nejmladšího Adama, měli na tvářích plnovous, všechny postavy měly okruží. Hlavní nápisové pole je věnováno připomínce Jacoba II. Windischgrätze a jeho syna. Nad tímto výjevem je umístěna kartuš citující 1Tes, 4, 14. Nad epitafem je v omítce vyvedená nápisová tabulka se základní informací o darování roku 1893. Dnes světlé dílo bylo původně pestře polychromováno, jak dokazují zvláště fragmenty červeně na chocholu přilbice a detaily obličejů. Současná podoba epitafu je pouhým fragmentem většího celku. V kladrubském mobiliárním fondu se dochovaly dvě kresby ukazující náhrobek doplněný o další části. Především je mezi pole s biblickým veršem a modlící se rodinu vložen rozměrný reliéf Zmrtvýchvstání Krista. Zdá se však, že kresby zachycují spíše imaginativní celek náhrobku, možná i ideální osazení před snad plánovanou rekonstrukcí, než bezpečně doloženou původní podobu.

instituce / organizační jednotka
Klášter Kladruby
podsbírka
Mobiliární fond Kladruby u Stříbra
typ sbírky
Historické sbírky
datace
16. století, kolem 1580
lokalita/místo vzniku
Evropa, Štýrsko
rozměry/velikost
v. 200 cm, dolní část 76 × 131 cm, střed 64 × 182 × 6 cm, horní část 60 × 105 cm
materiál
Mramor
technika
Sochařství
původ
Kladruby u Stříbra
odkazy na publikace
Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/2 Od gotiky k manýrismu. Praha 2018, katalogové heslo č.40, str. 275-276 (Tomáš Gaudek)
inventární číslo
KL01330

podobné předměty