Jazyky

Megilat Ester (svitek Ester)

popis

Dramatický příběh biblické knihy Ester poskytuje ilustrátorům bohatý materiál k obrazovému ztvárnění. Vykreslují jednotlivé scény i postavy knihy, která líčí záchranu perských Židů díky zásahu zbožného a prozíravého Mordechaje a krásné Ester. Vděčný námět představuje mimo jiné bídný konec úskočného Hamana a jeho synů, popravených z nařízení krále Ahašveroše.

instituce / organizační jednotka
Židovské muzeum v Praze
podsbírka
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
typ sbírky
Knihy, periodika a tiskoviny
datace
18. století
jazyk dokumentu
Hebrejský
lokalita/místo vzniku
Itálie, Itálie?
rozměry/velikost
278 x 2180 mm
materiál
Pergamen, Pergamen, inkoust, sepia
technika
Rukopis
odkazy na publikace
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventární číslo
178.266

podobné předměty