Jazyky

Sousoší sv. Františka Xaverského

popis

kupina sv. Františka Xaverského z Karlova mostu v Praze. Autorem je Ferdinand Maxmilián Brokof (1688-1731). Sousoší sv. Františka Xaverského je vedle Braunovy sv. Luitgardy umělecky nejkvalitnějším dílem Karlova mostu. Zřízeno bylo teologickou a filozofickou fakultu pražské univerzity, ovládané tehdy jezuity, jako protějšek skupiny sv. Ignáce. Pomník osalvuje misijní činnost sv. Františka v Indii (1542-48) a v Japonsku (1549-52). František Xaverský je zobrazen, jak připravuje na křest vznešeného pohanského náčelníka doprovázeného pážetem. Vpravo asistují dva mládenci s lasturovitým podnosem, na němž stála původně křestní konvice, a s knihou a biretem. Mladíkovi s knihou dal Ferdinand M. Brokof svou podobu (hlava je rekonstrukcí zhotovenou podle sádrového odlitku, který vlastnil J. V. Myslbek). Figurální podstavec této ústřední skupině tvoří čtyři postavy exotických pohanů, jež mají představovat odleva doprava nejspíše Tatara, Číňana, černocha a Inda. Jejich podoba je ovšem podmíněna dobovými znalostmi a představami. Princip této originální dvouetážové figurální kompozice, pro pomník velmi vhodný a umělecky i ideově velice působivý, naznačený již u skupiny sv. Ignáce, inspiroval o století a půl později tvůrce pomníku maršála Radeckého. Brokofovo sousoší, stržené povodní roku 1890 do Vltavy, bylo nahrazeno roku 1912 kopií Čeňka Vosmílka.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Historická sbírka
fond
Sochy a fragmenty architektury z kamene
typ sbírky
Sochařství
autor předmětu
Ferdinand Maxmilián Brokof
datace
18. století, 1711
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
rozměry/velikost
v: 586 cm
materiál
Pískovec, Pískovec doplněný sádrou
inventární číslo
H2-038133

následující předměty