Jazyky

Správcům sbírek

Prezentace na portálu eSbírky

Na portálu eSbírky je možné prezentovat digitální obsah připojené instituce několika způsoby: 
 
- V rozhraní určeném pro prezentaci obsahu sbírek instituce (zobrazuje všechny importované a publikované sbírkové předměty dané instituce)
- V rozhraní určeném pro prezentaci jednoho sbírkového předmětu na tzv. “kartě předmětu” (zobrazuje daný sbírkový předmět a jeho příslušná popisná data tzv. metadata a také digitalizáty tj. digitální objekty)
- V rozhraní určeném pro prezentaci Virtuální výstavy z obsahu sbírek muzea (tento typ výstavy se skládá z již importovaných a publikovaných předmětů dané instituce na portálu eSbírky)
- V rozhraní určeném pro prezentaci Virtuální prohlídky 3D virtuální prezentace muzejní expozice (Zhotovení 3D virtuální prezentace = virtuální prohlídky je potřeba zajistit na straně instituce - eSbírky pouze poskytují možnost takto vyhotovenou prohlídku publikovat na portál)
- Mimo jiné mají instituce na portálu eSbírky také možnost odkázat = propojit odkaz na web muzea s vlastní internetovou prezentací a to buď v textu Aktuality, nebo na “kartě” sbírkového předmětu, kde je rovněž možné uvést odkaz na web muzea s vlastní internetovou prezentací vyplněním pole ,,Odkaz na publikace (text)” nebo v pole ,,Popis” daného předmětu.
 
Pro všechny výše zmíněné možnosti propojení a prezentace na portálu eSbírky je potřeba uzavřít s provozovatelem portálu smlouvu o spolupráci.