Jazyky

Správcům sbírek

Správcům sbírek

Pověřená osoba instituce, která má zájem publikovat kulturní objekty na portálu eSbírky, získá jakožto správce sbírky přístupové údaje k administraci svého uživatelského účtu. Prostřednictvím tohoto rozhraní je možné zahájit nahrávání předmětů do administračního systému a jejich následnou publikaci na portálu eSbírky.

Aby bylo možné importovat digitální obsah do administračního systému eSbírky, je potřeba dodržet několik pravidel.
Pravidla a postup při nahrávání podrobně popisuje manuál k importu předmětů do eSbírek, který bude k dispozici ke stažení.

S prací v administračním systému eSbírky se pověřené osoby obeznámí na školení, které jim bude poskytnuto po vyřízení vstupních formalit.