Jazyky

Správcům sbírek

Správcům sbírek

Správce sbírky získá přístupové údaje k administraci svého uživatelského účtu. Prostřednictvím tohoto rozhraní může zahájit nahrávání předmětů na portál eSbírky.
Aby bylo možné nahrát sbírku předmětů do administračního systému eSbírky, je potřeba dodržet několik pravidel při importu dat.
Tyto pravidla a postup při nahrávání podrobně popisuje Manuál k importu předmětů do eSbírek, který bude k dispozici ke stažení v průběhu roku 2020.