Jazyky

Workflow práce s aplikací

Prostřednictvím aplikace eSbirky.cz je možné zpřístupnit veřejnosti fotografie, audio, video a v blízké budoucnosti bude možné prezentovat také 3D objekty. Návštěvníci portálu mohou vyhledávat dle instituce, typu sbírky, materiálu, místa původu a datace. Veřejnost na eSbírky.cz reaguje pozitivně, aktivně spolupracuje na doplňování popisu jednotlivých sbírkových předmětů, popř. nabízí nové předměty do sbírek. Za poslední dva roky je možné sledovat vyšší zájem o reprodukování sbírkových předmětů prezentovaných prostřednictvím této aplikace.

Jak se tedy mohou zájemci z řad institucí do projektu zapojit a jakým způsobem je možné eSbírky spravovat? Nejlépe je kontaktovat manažerku projektu prostřednictvím emailu: eleonora_stankova@nm.cz. Ta posléze založí účet instituce a vyřídí veškeré další náležitosti. Každá ze zúčastněných institucí získává unikátní heslo a log-in, aby mohla administrovat své sbírky ve virtuálním prostředí. Pracovníci, kteří jsou správou sbírek pověřeni, pak absolvují krátké školení o administraci portálu, a to buď přímo v Národním muzeu nebo prostřednictvím Skype rozhovoru. V položce "Ke stažení" je možné získat i podrobný obrázkový tutoriál, podle něhož se lze nahrávání do systému naučit samostatně. Do prostředí eSbírky.cz je možné nahrávat jak po jednotlivých předmětech, tak i hromadně pomocí CSV formátu popř. prostřednictvím protokolu OAI - PMH. Tento způsob však předpokládá, že instituce již disponuje webovou prezentací s výstupem do XML.

Fotografie sbírkových předmětů je dobré nahrávat v nižším rozlišení, aby je nebylo možné užít k neoprávněnému tisku. Kromě tohoto opatření jsou veškeré fotografie portálu chráněné vodoznakem, který tvoří logo instituce (popř. logo portálu eSbírky.cz). Vodoznak je umístěn vždy v pravém spodním rohu.

V případě rozhodnutí publikovat pouze na portálu eSbírky.cz nemusí instituce podepisovat žádnou smlouvu, pokud ale chce využít napojení eSbírek.cz na portál europeana.eu je nutné podepsat tzv. smlouvu DEA tedy Europeana data exchange agreement, která je ke stažení na tomto odkazu. Publikaci dat pak v prostředí Europeany zajistí tým eSbírek.cz. Export vlastních dat z tohoto portálu do jiných databází může volně provádět každá zapojená instituce sama anebo je možné využít technické podpory ze strany týmu eSbírek.cz. Prezentace v on-line prostředí je navíc zcela zdarma a zapojené organizace administrují jim přidělený prostor samy. Peníze vynakládají jen na práci vlastních zaměstnanců, kteří aplikaci eSbírky.cz administrují.

eSbírky.cz jsou napsány v moderních technologiích (Java J2EE, ORACLE databáze, ORACLE aplication server), využívají třívrstvou architekturu (datová, aplikační, prezentační). Celý portál je dostatečně dimenzován k uložení údajů o miliónech sbírkových předmětů a to včetně obrázků, zvuků a dalších souvisejících dat. Jako systémové zázemí eSbírky.cz využívají servery PowerEdge DELL v high availability clusteru a k uložení dat diskové pole DELL Equallogic. O bezpečnost dat a autorizaci přístupů se starají důvěryhodné certifikáty a firewall FortiGate.