Jazyky

Správcům sbírek

Základní pravidla při importu předmětů do eSbírek

V rámci importu digitalizovaných sbírkových předmětů na eSbírky je nutné doplnit i veškerá popisná data předmětu, neboli metadata.
Metadata je potřebné vyplnit ke každému předmětu zvlášť. Vyplňují se do Tabulky k importu, která je ke stažení zde. Ta obsahuje povinné a nepovinné položky k vyplnění. Povinné položky jsou v tabulce zvýrazněny žlutou barvou. Do tabulky se vertikálně zadávají jednotlivé předměty, horizontálně pak jejich popisy. Text by neměl obsahovat uvozovky a středníky. Nedoporučujeme pohybovat se v tabulce prostřednictvím klávesy „enter“, ale pouze prostřednictvím myši či šipek na klávesnici.
Administrace eSbírek akceptuje CSV formát, tabulku je proto nutné vždy finálně uložit do tohoto formátu. Pro lepší orientaci můžete využít Tabulku k importu s popisky, která je ke stažení zde a nebo nahlédnou do Vysvětlivek k datům v importní tabulce, rovněž ke stažení zde.