Jazyky

Aktuality a Trivia >

Den matek

Druhou květnovou neděli slavíme Den matek. Tento svátek zpopularizovala již v 20. letech 20. století zakladatelka Československého červeného kříže Alice Masaryková, dcera prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigue Masaryka. Symbol mateřství a role matky je vyobrazován od nepameti ve výtvarném umění. Emocionální pouto mezi matkou a jejím dítětem patří k nejčastějším ikonografickým typům Panny Marie, která drží své dítě, Ježíše na rukách. Tento motiv se  přepsal i do moderního sochařství. Sochy Josefa Mařatka, Ladislava Janoucha a Jindřicha Tocksteina zobrazují matku a dítě v různých podobách i materiálech jako je mramor, opuka a sklo. Portrétní fotografie Josefa Váchala zachycují nejen vztah umělce se svou matkou, ale také její podoby stárnutí. Malířský portrét své matky namaloval také Václav Rabas ve Studii k podobizně matky. Pouto, které tito umělci zachytili nám připomíná, jak je pro člověka důležité mít úctu k obětavosti a starostlivosti mateřství.

Medzinárodní den tance

Při příležitosti mezinárodního dne tance, který se slaví v den narození tvůrce moderního baletu Jeana-Georgesa Noverre, se konají ve světě různé taneční a performativní vystoupení. Na eSbírkách se můžete inspirovat tanečními motivy na fotografiích, obrazech a sochařských dílech ve sbírkách českých muzeí a galerií. Bude to plastika taneční sestavy v hudebním tempu rondo, nebo “Smrt a sedlák”, zobrazující  konečnost života v duchu memento mori? Secesní alegorie tance malíře Ludvíka Vacátka je naopak výzvou k radosti a oslavou nespoutanosti mládí. Podobně ilustrace lidového tance Václava Fialy z knihy „Hubička a jiné ještědské obrázky“ zobrazuje tanec zamilované dívky a chlapce. Krátký výběr podob tance napříč historií uzavírá Tanec žen během Československé spartakiády v roce 1955, který je symbolem ideálu socialistické kolektivizace.

další

eSbírky – kulturní dědictví on-line

eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství.