Jazyky

Aktuality a Trivia

Do školy!

Dnes je 2. září a první školní den pro školopovinné. Jak vypadalo prostředí pro vzdělávaní v 19. a 20. století si můžete prohlédnout v nové virtuální výstavě s názvem Do školy! Kolekce školních předmětů a fotografií z fondů Národního muzea jsou k vidění zde.

Slovenské národní povstání

Protifašistický odboj na území Slovenské republiky v závěru druhé světové války, který byl zahájen 29. srpna v Banské Bystrici, je součastí středoevropské historie. V SNP bojovalo kromě Slováků také přibližně 2000 Čechů. Zastoupeni byli i Poláci, Rumuni, Rusíni, Ukrajinci, Francouzi, Bulhaři, Jugoslávci a další. Generál Július Nosko byl člen ilegálního Vojenského ústředí při SNP a náčelník štábu československé armády na Slovensku. Ve sbírce Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea můžete shléhnout, jak vypadala jeho vojenská uniforma. Více o životě tohoto důstojníka československé a slovenské armády se můžete dočíst v knize pamětí "Takto bojovala povstalecká armáda", ve kterých Nosko sepsal svůj pohled na odboj.

Vizuální odpor ulice vůči okupaci 1968

Okupace Československa a invaze vojsk Varšavské smlouvy na naše území, v srpnu 1968, po sobě zanechaly ve společnosti kromě vzpomínek a fotografií ulic okupovaných armádou s tanky také pachuť po napětí, polarizaci společnosti, strachu a vzdoru. Na záznamu Rádia Svobodná Evropa si můžete poslechnut nesouhlas a obavy z vyhrocené politické situace, které lidé vyjadřovali na Václavském náměstí. Atmosféru v ulicích mapují letáky, plakáty, karikatury, básně a výzvy spoluobčanům, zachované v dokumentační sbírce Černá kniha. Plakáty vyjadřující hesla jako Probuďte se! a Za Svobodu!, letáky varující před zatýkáním a nesouhlasné novinové titulky, zobrazují vizuální odpor ulice jako důležité poselství bránit právo na svobodu.

Vyhlazení Lidic

Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny nacistickými okupanty a druhý den byla vyvražděna značná část jejich obyvatel. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. Ilustrace Petra Dillingera Plačící žena, hořící Lidice symbolizuje zoufalství a krutost chladnokrevné pomsty. Fotografie K. H. Franka před lidovým soudem v Praze umožňuje podívat se do tváře člověka, který zodpovídal za útlak československého národa v období okupace a podílel se na vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Za své válečné zločiny byl oběšen na dvoře Pankrácké věznice před zraky 5000 diváků. 

 

další

eSbírky – kulturní dědictví on-line

eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství.

Partneři projektu